LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

27 september Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, aanvang 19.30 uur.

In het kader van 500 jaar Luther: lezing door Dr. Sabine Hiebsch.

"De invloed van de Lutherse traditie in Nederland".

 

Dit jaar wordt herdacht en gevierd dat 500 jaar geleden de reformatie van Martin Luther begon. Binnen enkele jaren veranderde Luther van een onbekende monnik in het kleine stadje Wittenberg in een ver buiten de grenzen van Duitsland bekende theoloog. Luthers reformatie veranderde niet alleen het kerkelijke, maar ook het politieke, het maatschappelijke en het culturele landschap van Duitsland. Ook in andere landen werden zijn ideeën spoedig overgenomen. In Nederland bestaan al sinds 450 jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luther is hier al ruim 500 jaar tastbaar


                              

Dr. Sabine Hiebsch studeerde katholieke en protestantse theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn. Zij is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme.                                           

Sinds 1 mei 2017 is zij Kooiman-Boendermaker Onderzoeker voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht vanwege het Evangelisch-Luthers-Seminarium, de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van 2001 tot 2012 was dr. Hiebsch lid van de lutherse synode en van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (tot 2004 triosynode). Van 2013-2016 was zij tevens lid van het Generale College voor de Kerkorde van de PKN. Sinds 1991 is zij gastvoorganger in protestantse diensten.


De toegang is gratis. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 aanvang 19.30 uur.

Inloggen