LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Omwille van een cultuur van dialoog

Syrië wordt gefolterd door wapens die verwoesting brengen, kinderen beroven van het licht van de toekomst. Met zijn allen dragen we de vreselijke beelden van de afgelopen weken in ons hart. Paus Franciscus slaakte zondag 1 september j.l. een noodkreet, omdat geweld nooit tot vrede leidt; oorlog brengt oorlog; geweld roept geweld op!"

Hij spoort de strijdende partijen aan om naar de stem van hun geweten te luisteren en duidelijke initiatieven te nemen gebaseerd op dialoog en onderhandelingen.

"Moge een keten van inzet voor de vrede alle mannen en vrouwen van goede wil verbinden! Ik richt hierbij een dringende uitnodiging aan de hele Katholieke Kerk en ik verruim die uitnodiging tot alle christenen van de andere Belijdenissen, tot de mannen en vrouwen van andere godsdiensten, en ook tot die broers en zussen die niet geloven: vrede is een goed dat elke grens overstijgt want het is een goed voor heel de mensheid.

Het samenleven in volkeren en tussen volkeren wordt niet opgebouwd door de cultuur van confrontatie, de cultuur van het conflict. Integendeel. De enige weg naar vrede is de cultuur van de ontmoeting, de cultuur van de dialoog.

De Paus heeft 7 september a.s. uitgeroepen tot een dag van vasten, boetvaardigheid en gebed. Die avond van 19.00u - 24.00u is er op het Sint Pietersplein een samenkomst van gebed en de paus roept de kerken in heel de wereld op om aan te sluiten.

Het is een kans om wereldwijd, en over de grenzen van onze eigen kerk en levensbeschouwing, een teken te stellen van onze morele verontwaardiging en ons verlangen naar vrede. Een kans om binnen onze eigen Bredase gemeenschap aan te sluiten bij deze keten van hoop.

Vrije in- en uitloop met

- Gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij Maria

- Een protestmuur tegen de wand en een mogelijkheid tot

schilderen

- Een creatieve hoek waar mensen een presspapier

kunnen maken met lieveheersbeestjes van keien met

erwten en daar spreuken opzetten,

En een eenvoudig en spontaan programma (dit moet dus verder ingevuld) Muziek en dichters kunnen zich melden

19.00u

Oecumenische viering, met voorgangers uit de Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Breda en de Evangelische Kerk Breda, wellicht sluiten andere kerken nog aan.

Vanaf 20.30u

een programma met muziek, zang.

Dichters: Rick Baggermans, Kees van Meel en Rob van Uden.

24.00u Afsluiting

Inloggen