LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

Bijpraten over Toekomst

Er is besloten om nog voor de zomervakantie, de gemeente bij te praten over de stand van zaken. In dat kader zal op 31 mei na de eredienst in alle wijkkerken een bericht van de Algemene Kerkenraad worden voorgelezen waarin nader wordt ingegaan op wat de tot nu toe gevoerde discussies en onderzoeken hebben opgeleverd. En wat de volgende stappen in het proces worden. Aansluitend is er dan in elke kerk de mogelijkheid om hierover onderling en met leden van de Algemene Kerkenraad in gesprek te gaan. Iedereen die de toekomst van de Protestantse Gemeente Breda ter harte gaat wordt van harte uitgenodigd aan deze gedachtewisseling deel te nemen.

Inloggen