LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Soms zeggen beelden meer dan woorden

 

Ds. Ton van Prooijen oudejaarsavond 2011

 

{edocs}Soms_zeggen_beelden_meer_dan_woorden.ppt,500,400{/edocs}

Klik op pijltje schuin-rechts om powerpoint in een nieuw venster te bekijken

 

 

lotjes_huis_logo

Een nieuw project van de ZWO voor 2011/2012 !

 

 

Als ZWO Breda/Ginneken hebben we een keus gemaakt voor een nieuw project, ook nu hebben we gekozen voor een overzichtelijk, kleinschalig en controleerbaar project,

“Het Lotjeshuis in Paramaribo Suriname”.

 

We geven u eerst even wat algemene informatie over Het Lotjeshuis.

 

Breda-Wismar-Arad: Acceptgiro-actie 2011

Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. Dit jaar echter deden wij in die maand een beroep op uw portemonnee vanwege de zo broodnodige ondersteuning van het predikantengezin Tothpal. Hier heeft u zéér ruimhartig op gereageerd. Om stil van te worden… Mede namens hen ontzettend bedankt daarvoor!

Het ‘gewone’ werk gaat echter ook door. Het diaconale werk voor Arad, dat men zo goed en zo kwaad als dat gaat onder de huidige omstandigheden probeert te doen, zoals de voedselpakketten en de gratis warme maaltijdenmaar ook het transport van alle goederen, slokken een groot deel van onze financiën op.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor het ‘gewone’ werk, zult blijven steunen.

Daarom gaan er begin september weer zo’n 200 brieven de deur uit, samen met het Jaarverslag van 2010.

Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op giro 2982573 t.v.n. Diakonale Werkgroep Arad-giftenrekening te Bavel. Graag o.v.v. ‘gift 2011’. Heel hartelijk dank! En wilt u graag het jaarverslag ontvangen, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988.

Mieke Frankfoorder (vz)

 

 

Oproep aan kabinet

Voer plannen voor strafbaarstelling illegaal verblijf niet door "

De door het kabinet voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit is een buitenproportionele maatregel die uitbuiting in de hand werkt. Het draagt niet bij aan de veiligheid en openbare orde in Nederland en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving.

boekje
De Grote Kerk en de Protestanten in Breda
geeft een toegankelijk historisch overzicht van 5 eeuwen protestantisme in Breda in relatie tot de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het 600 jarig bestaan van dit rijksmonument in 2010 vormt de aanleiding voor deze uitgave van de Protestantse Gemeente te Breda. 6 auteurs - 4 protestantse (oud-)kerkbestuurders, een rooms-katholiek historicus en een buitenkerkelijk journalist - beschrijven samen het protestantse leven in Breda vanaf 1533.

Het boekje De Grote Kerk en de Protestanten in Breda kost €10,- en is verkrijgbaar in de Grote Kerk, Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskerk, boekhandel van Kemenade en Hollaers aan de Ginnekenweg 269/271 of hier te bestellen via de website.

Inloggen