LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

 

lotjes_huis_logo

Een nieuw project van de ZWO voor 2011/2012 !

 

 

Als ZWO Breda/Ginneken hebben we een keus gemaakt voor een nieuw project, ook nu hebben we gekozen voor een overzichtelijk, kleinschalig en controleerbaar project,

“Het Lotjeshuis in Paramaribo Suriname”.

 

We geven u eerst even wat algemene informatie over Het Lotjeshuis.

 

Breda-Wismar-Arad: Acceptgiro-actie 2011

Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. Dit jaar echter deden wij in die maand een beroep op uw portemonnee vanwege de zo broodnodige ondersteuning van het predikantengezin Tothpal. Hier heeft u zéér ruimhartig op gereageerd. Om stil van te worden… Mede namens hen ontzettend bedankt daarvoor!

Het ‘gewone’ werk gaat echter ook door. Het diaconale werk voor Arad, dat men zo goed en zo kwaad als dat gaat onder de huidige omstandigheden probeert te doen, zoals de voedselpakketten en de gratis warme maaltijdenmaar ook het transport van alle goederen, slokken een groot deel van onze financiën op.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor het ‘gewone’ werk, zult blijven steunen.

Daarom gaan er begin september weer zo’n 200 brieven de deur uit, samen met het Jaarverslag van 2010.

Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op giro 2982573 t.v.n. Diakonale Werkgroep Arad-giftenrekening te Bavel. Graag o.v.v. ‘gift 2011’. Heel hartelijk dank! En wilt u graag het jaarverslag ontvangen, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988.

Mieke Frankfoorder (vz)

 

 

Oproep aan kabinet

Voer plannen voor strafbaarstelling illegaal verblijf niet door "

De door het kabinet voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit is een buitenproportionele maatregel die uitbuiting in de hand werkt. Het draagt niet bij aan de veiligheid en openbare orde in Nederland en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving.

boekje
De Grote Kerk en de Protestanten in Breda
geeft een toegankelijk historisch overzicht van 5 eeuwen protestantisme in Breda in relatie tot de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het 600 jarig bestaan van dit rijksmonument in 2010 vormt de aanleiding voor deze uitgave van de Protestantse Gemeente te Breda. 6 auteurs - 4 protestantse (oud-)kerkbestuurders, een rooms-katholiek historicus en een buitenkerkelijk journalist - beschrijven samen het protestantse leven in Breda vanaf 1533.

Het boekje De Grote Kerk en de Protestanten in Breda kost €10,- en is verkrijgbaar in de Grote Kerk, Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskerk, boekhandel van Kemenade en Hollaers aan de Ginnekenweg 269/271 of hier te bestellen via de website.

Feestdag in het kader van het 600 jarig bestaan van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk.


Lauden

Wel eens om 6 uur opgestaan om om 7.00 uur in de kerk te kunnen zitten? Voor velen was het de eerste keer, maar -zoals iemand zei -" eens in de 600 jaar heb ik het er wel voor over". En het was heel bijzonder om zo in alle vroegte en alle stilte te vertrekken en het "lof" te vieren op een manier zoals in de kloosters al eeuwen door gebruik is. We hoorden precies dezelfde openingsverzen als mensen in de vroege middeleeuwen al hoorden, we hoorden gezongen psalmen, een hymne, de lofzang van Zacharias en de zegenbede. Wij waren deze vroege ochtend verbonden met de kerk overal in de wereld en de traditie van eeuwen en eeuwen. Wat zijn wij gezegend met de Choralen, hier in ons eigen Breda, die deze ervaring mogelijk maakten.


Dienst van Schrift en Tafel
Als de leerlingen van de Heer zullen zwijgen, zullen de stenen roepen.

Dit was het thema van de Dienst van Schrift en Tafel. De tekst komt uit Lucas 19, waar de Farizeeën aan Jezus vragen de leerlingen te berispen, die al te luidruchtig Jezus en zijn wonderdaden bejubelen. Jezus antwoordt dan: "als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen".
De stenen van de kerk - nog veel ouder dan de kerk zelf - hebben 600 jaar lang onze gebeden en gezangen gehoord, in de vreugde van trouwerijen en doop gedeeld. Ze hebben tranen van rouw zijn opgevangen, wanneer wij geliefden moesten afstaan. Al deze ervaringen geven de stenen aan ons terug, zo zei dominee Janneke Nijboer, als wij in de Grote Kerk zijn en de kerk op ons laten inwerken. Zij roepen ons toe - zelfs als het stil is in de kerk en al worden er niet meer elke zondag vieringen gehouden.
We werden door de Choralen onder leiding van Henri de Graauw en een gelegenheidskoor onder leiding van Anita van Ek meegenomen door de zang van al deze eeuwen; van gregoriaans tot een psalmvers in de vertaling uit de 16de eeuw van Petrus Datheen "op hele noten", en van Händels Hallelujah tot het liedboek en speciaal voor deze dienst geschreven liederen. De teksten van ds. Janneke Nijboer, door organist Bert Mooiman op muziek gezet, waren prachtig. "Heilig, heilig, heilig de grond waarop wij staan", was een van de refreinen die we met zijn allen uit volle protestantse borst meezongen. En zingen kunnen we met zijn allen. De hele kerk was gevuld van klank. Dat de stenen dat maar weten en niet vergeten!
Van de droom van Jakob over de ladder leerden we, dat we de ontmoeting met God kunnen markeren door een steen rechtop te zetten en te wijden als een huis van God. De kinderen in de kindernevendienst versierden een steen, zodat zij hun eigen heilige grond mee naar huis konden nemen.
Stenen hebben op deze prachtige feestdag spirituele zeggingskracht gekregen.

Inloggen