LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Kerkbalans

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Room-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

web_kerkbalanslogo_fc

Klik hier voor de actie kerkbalans

 

Jaarlijks wordt via de actie kerkbalans een financiële bijdrage gevraagd omdat de kerk wel van de Geest, maar niet van de wind kan leven. Er zijn nog meer manieren om een financiële bijdrage aan de kerk te geven.

legaten

Klik hier voor de folder over periodieke schenking, erven en legaten.


Rouwdiensten

De christelijke kerk gelooft dat ieder mens, op ieder moment van haar of zijn leven, geborgen is in de hand van God. Dat geldt voor alle fasen van het leven.
De kerk kan daarbij aanwezig zijn en helpen een vorm te vinden bij het uitbeelden en vieren van belangrijke gebeurtenissen.


Bij ziekte en dood dagen er vragen van allerlei aard en we hebben er lang niet altijd een antwoord op. Maar we kunnen naar elkaar luisteren en elkaar helpen deze vragen helder te krijgen en een mogelijk antwoord te vinden dat bij ons past. Opdat we ons leven in balans krijgen en onszelf en onze geliefden recht in de ogen kunnen kijken.


De kwetsbaarheid van het leven dringt zich met haar wrede en pijnlijke maar ook met hoopvolle kanten aan ons op. Dan kan het van groot belang zijn dit te delen met iemand die je taal verstaat, je vragen kan opvangen en je helpen je eigen antwoord te vinden. Daarbij kan de bijbel waaruit we God horen spreken open, wie ziek is kan gezalfd, we kunnen vormen voor een afscheid van geliefden vinden, we kunnen spreken over het invullen van een uitvaartdienst, opdat we zin geven aan wat ons overkomt.


De Protestantse Gemeente Breda heeft in haar predikanten geschoolde en geoefende gesprekspartners beschikbaar. Niet alleen voor haar leden of andere gelovigen, maar voor iedereen die met vragen van vreugde en verdriet, ziekte en dood te maken krijgt.
Omdat de kerk wel van de Geest, maar niet van de wind leeft, zijn er kosten verbonden aan haar dienstverlening.

rouwdienst

Klik hier voor de folder over rouwdiensten


Inloggen