LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Dreef 5,

4813 ED Breda,

076-521 05 45

Predikant: Ds. Saskia van Meggelen

Koster Dhr.H. van Wijk (076-8871215)

 

Kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar door Chiara de Kroon, Nathalie van de Corput en Tamara Frankfoorder. Uitzonderingen daargelaten is er op de 1e en de 3e zondag van de maand zowel opvang voor de kleintjes als kindernevendienst.

De kinderen van de kindernevendienst beginnen in de kerk, gaan na een minuut of tien naar hun eigen ruimte en komen vlak voor de zegen aan het einde van de dienst weer terug in de kerk. In de eigen ruimte wordt een verhaal voorgelezen en besproken (meestal uit Kind op Zondag) en aan de hand van dit verhaal wordt er gekleurd, geknutseld of een spelletje gedaan. Enkele malen per jaar is er een Dienst voor Groot en Klein met daarin ruime aandacht voor de kinderen.

Er is opvang voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar door Andreea van Peer, Leonie van der Linden en ouders.

Om de allerkleinsten te verzorgen en bezig te houden is voldoende en goed materiaal aanwezig.

Aan het begin van het seizoen wordt er een datarooster opgesteld dat op aanvraag verkrijgbaar is. Voor meer informatie en het datarooster kunt u een mail sturen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zomerzang 2018 

Kerkgroet_20180429.pdf

Kerkgroet_20180422-1.pdf

Kerkgroet_20180408-1.pdf

Kerkgroet_20180401.pdf

Toespraak ds. Saskia van Meggelen PKN

Ben je niet op Faceboek kopieer dan onderstaande link naar je webbrouwser  

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuwe-preses-ds-saskia-van-meggelen

 en klik daar op >Bekijk hier de toespraak van de ds. Van Meggelen


Klik op de link voor  www.facebook.com/protgembreda

 

Uit de Johanneskerk  

Terugblik

Door de hectiek die ontstond nadat onze wijkpredikant plots-klaps voorzitter van de Generale Synode werd ontbrak in het aprilnummer het nieuws uit de Johanneskerk. Een paar din-gen wil ik nu toch nog even melden.

Palmpasen vierden we in een gezamenlijke dienst met Mar-kuskerk met veel kinderen. Palmpaasstokken werden versierd en aan het eind van de dienst kwamen alle kinderen in op-tocht door de kerk.

Maar ook waren er drie kinderen die hun doopduif op kwa-men halen, omdat zij vier jaar geworden waren of binnenkort zouden worden. Dit waren Teddie Kuijsters, Hidde Houtzager en Guus van Meel. Zij mochten voor het eerst mee naar de kinderkerk!

Een tweede bijzonder moment vond plaats op Witte Donder-dag, toen de jongelui van Next Level, na eerst samen gege-ten te hebben, met ons het Heilig Avondmaal vierden.

 

Bezoek predikant

Tot er een definitieve invulling is gevonden voor het deel dat nu vacant is, vanwege het werk van ds. Saskia van Meggelen in Utrecht, wordt het bezoekwerk verdeeld tussen haar en ds. Ton van Prooijen.

Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met Mieke Frankfoorder, tel. 5146523.

Openluchtdienst Pinksteren

Let op: Op 20 mei begint de Openluchtdienst niet zoals ver-meld stond in de vorige S

Amen om 11:00 uur. Door omstan-digheden is de tijd verzet naar 12:30 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de naastgelegen St. Martinuskerk.

Zie verder de achterpagina van deze S

Amen.

Mieke Frankfoorder (voorzitter)

Preses

Sinds ik preses van de Generale Synode ben is mijn leven danig veranderd. Al snel moest ik een Kleine Synode leiden. Eind vorige maand ook een Generale Synode. En dat terwijl ik me nog helemaal aan het inwerken ben. Ik kan u zeggen: het is een boeiende plek om te mogen werken. Je ontmoet gelovigen uit alle hoeken van onze eigen Protestantse Kerk, maar ook uit den lande van verschillende kerkelijke achter-grond en Protestanten uit het buitenland. De invoering van alle besluiten rond Kerk 2025 – minder regels, bevordering van mobiliteit en flexibiliteit predikanten en gemeenten – vindt nu plaats en het is o.a. aan het moderamen om deze activiteiten te monitoren.

Een van de eerste maatregelen die op 1 mei is ingegaan is dat onze classis West

-Brabant is opgegaan in de nieuwe clas-sis Noord-Brabant, Limburg, Eglise Wallonne. Een heel grote classis met behoorlijke reisafstanden. Al is dat relatief: bij de invoering van de classis in de 17e eeuw hoorde er bij een classisvergadering vaak een overnachting, met de mobiliteit was het een stuk minder gesteld dan tegenwoordig. Het is nu aan de gemeenten om ringen te vormen, onderlinge ontmoe-tingsplekken. Voorlopig gaat de oude classis nog als ring ver-der, maar dat kan snel veranderen, het is aan gemeenten hoe zij zich willen organiseren.

Dit is even iets concreets wat ik met u delen kan. Veel van mijn werk kan ik niet uitleggen, zelfs een dagje meelopen in het Dienstencentrum zou niet helpen. De kerk is een complex orgaan, juist omdat ze is samengesteld uit verschillende bloedgroepen. Het leiding geven aan zo

n orgaan is uitda-gend en soms veeleisend – al was het alleen maar om de reistijd naar Utrecht – voor de files vertrekken (6.00 uur) en na de files weer thuis zijn (19.30 uur).

Toch ben ik blij met Breda als uitvalsbasis en met de Johan-neskerk als voornaamste werkplek. Vanwege vakantie ben ik er juist een poos niet om te preken, maar de komende maan-den sta ik gelukkig weer regelmatig op.

Het ga u allen goed en weer tot ziens!

Ds. Saskia van Meggelen

 

                     

 

 

 

 

 Pastoraat en werktijden

Een groot deel van mijn werk bestaat uit bezoekwerk. Ik geniet van de ontmoetin-gen met gemeenteleden. En dat is hope-lijk wederzijds. Ik ben niet vanzelf op de hoogte van uw omstandigheden. Ik krijg veel door, maar niet alles. Soms zijn ge-meenteleden terughoudend om zorg te vragen. Dat hoeft niet. Graag hoor ik van u, van jou, wanneer er bijzondere om-standigheden zijn. Dat kunnen moeilijke, maar evengoed vreugdevolle omstandig-heden zijn. Bel of mail gerust, ik kom graag langs. Ik geef nogmaals mijn werk-tijden door: maandag, dinsdag, woens-dagavond (als dat nodig is), donderdag.

ds. Saskia van Meggelen

Rondom de Johanneskerk

Impressie doopdienst Johannes 2 februari 2014

 

IMG_2293_640x427_640x427    IMG_2305_640x427   IMG_2311_640x427

IMG_2331_640x427  IMG_2319_427x640 IMG_2324_640x427  IMG_2341_427x640   

IMG_2303_427x640  IMG_2365_640x427  IMG_2352_427x640

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_026

 Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk

 

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_019    Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_027

Op 1e Pinksterdag hielden we een Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk. Het ging over 'De ark van Noach'.

Inloggen