LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Dreef 5,

4813 ED Breda,

076-521 05 45

Predikant: Ds. Saskia van Meggelen

Koster Dhr.H. van Wijk (076-8871215)

 

Kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar door Chiara de Kroon, Nathalie van de Corput en Tamara Frankfoorder. Uitzonderingen daargelaten is er op de 1e en de 3e zondag van de maand zowel opvang voor de kleintjes als kindernevendienst.

De kinderen van de kindernevendienst beginnen in de kerk, gaan na een minuut of tien naar hun eigen ruimte en komen vlak voor de zegen aan het einde van de dienst weer terug in de kerk. In de eigen ruimte wordt een verhaal voorgelezen en besproken (meestal uit Kind op Zondag) en aan de hand van dit verhaal wordt er gekleurd, geknutseld of een spelletje gedaan. Enkele malen per jaar is er een Dienst voor Groot en Klein met daarin ruime aandacht voor de kinderen.

Er is opvang voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar door Andreea van Peer, Leonie van der Linden en ouders.

Om de allerkleinsten te verzorgen en bezig te houden is voldoende en goed materiaal aanwezig.

Aan het begin van het seizoen wordt er een datarooster opgesteld dat op aanvraag verkrijgbaar is. Voor meer informatie en het datarooster kunt u een mail sturen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe kleren

Als kind kreeg ik vroeger met Pasen nieuwe kleren. Het kon best nog wel koud zijn, maar hoe dan ook, de nieuw gekochte voorjaarskleren gingen aan!

Het gaf en geeft het feest van Pasen iets extra’s – geeft, want ook nu steek ik mezelf voor Pasen nog altijd in het nieuw. Pasen vier je op zijn Paasbest met nieuwe kleding. U begrijpt misschien dat hier een hele wereld achter schuilgaat. Pasen is immers het feest van het nieuwe leven. De aarde krijgt met het voorjaar een ander aanzien – van dor en doods naar groen en rijk! Zo is het ook met het lichaam, zegt Paulus. Het sterfelijke lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam opgewekt. (1 Korinthe 15). Heerlijker, voortreffelijker dan het aardse lichaam is het hemelse. Jezus laat na zijn opstanding een vernieuwd lichaam zien, de tekenen van het lijden zijn nog aanwezig en voelbaar, maar het is een ander, rijker lichaam dan voorheen. Opstandingslichaam, hemels lichaam. Ik weet niet wat ik me er precies bij moet voorstellen. Ik weet wel wat het betekent: Pasen leert ons, dat je telkens opnieuw je oude leven (het leven met zijn moeiten en verdriet) mag achterlaten, als kleren die niet meer passen, die niet meer voldoen en nieuwe kleren aantrekken: een levensstijl waaruit hoop en verwachting spreekt. Opstaan uit twijfel en onzekerheid: een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Pasen, nieuwe kleren. Ja, die nieuwe kleren moeten vaak nog eigen worden, maar ik geniet ervan dat ik er weer helemaal tiptop uitzie. En dat zit niet alleen aan de buitenkant, ik voel de Paasvreugde vanbinnen!

Paasdienst

Op Paasmorgen beginnen we met het zingen van enkele Paasliederen. Aan de dienst verleent een goede bekende, Liesbeth Bouwmans, medewerking. We hopen op een mooie dienst! Het graf is leeg, horen we in Markus 16. Wat dat betekent, de vrouwen weten het nog niet. En wij, begrijpen wij het? Hoe wordt het voor ons Pasen?

Zondagen

Op 23 en 30 april zijn er gastvoorgangers. Ik neem in ieder geval een week meivakantie met mijn dochters.

Op 7 mei ben ik weer. Die dienst zal een doopdienst zijn. Eén of twee kinderen, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Op 21 mei vieren we het avondmaal.

In memoriam Allegonda Rossen-de Wit

Op 7 maart overleed Allegonda Rossen-de Wit in de leeftijd van 97 jaar. Een dappere en levenslustige vrouw, die tot enkele weken voor haar overlijden nog zelfstandig woonde aan de Heksenakker. Ze was al lange tijd weduwe, heeft ook in haar leven veel meegemaakt, zorgen om haar kinderen, verlies, het overlijden van haar enige dochter Toos, die meeleefde in de Pelgrimskerk. Daarbij ging haar geloof gepaard met duidelijke normen en waarden. Tegelijk was ze in staat haar meningen aan te passen en ging ze toch mee in de tijd. Echt hervormd was ze en daar ging ze prat op. In de plaats van haar geboorte, Willemstad, vonden de afscheidsdienst en begrafenis plaats. Daar hebben we haar leven in het licht gehouden van Psalm 84. Hoe lief heb ik uw huis! En je hoeft geen pauw of paradijsvogel te zijn om er te wonen! Een gewoon vogeltje als de mus, de zwaluw vindt er onderdak voor haar jongen… Nu, dat heeft haar kracht gegeven in haar leven. Ook leefde ze uit de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De wederopstanding: de wereld en wij helemaal nieuw. Het gaf haar moed en daarom was ze niet bang om te sterven. Haar kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar voor de zorgzaamheid en moed van hun moeder en oma. Hun wensen we kracht nu zij hun ouderlijk huis afsluiten en haar moeten missen.

In memoriam Henk Roquas

Op 8 maart overleed Hendrik Christoffel Roquas. Hij werd 69 jaar. Voor het gevoel veel te vroeg kwam er een einde aan zijn aardse leven. Hij had nog zoveel willen betekenen voor zijn vrouw, gezin en omgeving. Tegelijk bracht zijn sterven verlossing, want al bijna een jaar lang vocht hij tegen kanker, een strijd die hij niet kon winnen, al deed hij er ontzettend zijn best voor. Henk werd geboren in Soerabaja, Indonesië. Het door de oorlog gehavende gezin moest in Nederland een nieuwe start maken. Henk verloor zijn ouders al jong en voelde zich verantwoordelijk voor zijn broers. In Henny vond hij iemand die hetzelfde had meegemaakt, zij voelden elkaar aan en gingen bouwen aan een leven samen. Ze kregen een fijn gezin. Lange tijd woonden ze in de Alblasserwaard en leefden ze kerkelijk mee in Schoonhoven. De Johanneskerk was wel wat anders dan de Hoeksteen, maar Henk voelde zich ook hier thuis. Ook sporten en zingen, waaraan hij zich na zijn pensioen wijdde, maakten dat hij aardde in Breda en veel mensen kende. In de dienst van Woord en Gebed

stonden we stil bij Psalm 139 en 1 Korinthe 13. Iedereen aanwezig kende een stukje van Henk, God kende hem ten volle, ook de moeite van het ziek zijn waarin hij veel voor zichzelf hield. Daarnaast zochten we troost in die woorden over geloof, hoop en liefde. Alle drie aanwezig in het leven van Henk. De liefde als de meeste. De liefde waarin God zich laat kennen. De liefde die zal blijven bestaan ook nu Henny, hun zoons en schoondochters en kleinzoons Henk moeten missen. We wensen hen daarvoor moed en sterkte toe.

ds. Saskia van Meggelen

 

 
 
 
 
 
  Pastoraat en werktijden

Een groot deel van mijn werk bestaat uit bezoekwerk. Ik geniet van de ontmoetin-gen met gemeenteleden. En dat is hope-lijk wederzijds. Ik ben niet vanzelf op de hoogte van uw omstandigheden. Ik krijg veel door, maar niet alles. Soms zijn ge-meenteleden terughoudend om zorg te vragen. Dat hoeft niet. Graag hoor ik van u, van jou, wanneer er bijzondere om-standigheden zijn. Dat kunnen moeilijke, maar evengoed vreugdevolle omstandig-heden zijn. Bel of mail gerust, ik kom graag langs. Ik geef nogmaals mijn werk-tijden door: maandag, dinsdag, woens-dagavond (als dat nodig is), donderdag.

ds. Saskia van Meggelen

Rondom de Johanneskerk

Impressie doopdienst Johannes 2 februari 2014

 

IMG_2293_640x427_640x427    IMG_2305_640x427   IMG_2311_640x427

IMG_2331_640x427  IMG_2319_427x640 IMG_2324_640x427  IMG_2341_427x640   

IMG_2303_427x640  IMG_2365_640x427  IMG_2352_427x640

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_026

 Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk

 

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_019    Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_027

Op 1e Pinksterdag hielden we een Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk. Het ging over 'De ark van Noach'.

Inloggen