LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Dreef 5,

4813 ED Breda,

076-521 05 45

Predikant: Ds. Saskia van Meggelen

Koster Dhr.H. van Wijk (076-8871215)

 

Kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar door Chiara de Kroon, Nathalie van de Corput en Tamara Frankfoorder. Uitzonderingen daargelaten is er op de 1e en de 3e zondag van de maand zowel opvang voor de kleintjes als kindernevendienst.

De kinderen van de kindernevendienst beginnen in de kerk, gaan na een minuut of tien naar hun eigen ruimte en komen vlak voor de zegen aan het einde van de dienst weer terug in de kerk. In de eigen ruimte wordt een verhaal voorgelezen en besproken (meestal uit Kind op Zondag) en aan de hand van dit verhaal wordt er gekleurd, geknutseld of een spelletje gedaan. Enkele malen per jaar is er een Dienst voor Groot en Klein met daarin ruime aandacht voor de kinderen.

Er is opvang voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar door Andreea van Peer, Leonie van der Linden en ouders.

Om de allerkleinsten te verzorgen en bezig te houden is voldoende en goed materiaal aanwezig.

Aan het begin van het seizoen wordt er een datarooster opgesteld dat op aanvraag verkrijgbaar is. Voor meer informatie en het datarooster kunt u een mail sturen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkgroet_20180318-1.pdf

Kerkgroet_20180311.pdf

Kerkgroet_20180304.pdf 

Kerkgroet_20180225.pdf

Kerkgroet_20180218.pdf


Klik op de link voor  www.facebook.com/protgembreda

 

Uit de Johanneskerk         

Geen eieren

Het is heel goed mogelijk dat er met Pasen vanwege de vo-gelgriep geen vrije uitloop

-eieren te koop zijn. Lege schappen rond Pasen, dat is een harde dobber voor de leveranciers die met Pasen steevast een goede omzet maken. Het is ook een harde dobber voor de consument, je kunt je niet voorstellen dat je het met Pasen alleen met chocolade-eieren moet doen.

Waar komt die combinatie van eieren met Pasen eigenlijk vandaan? Zeer waarschijnlijk is het een vermenging van de christelijke boodschap van de opstanding en Germaanse vruchtbaarheidsgebruiken. Een ei verwijst naar nieuw leven.

Dan moeten we het deze Pasen dus vooral met de christelijke invalshoek van Pasen doen: waar er mogelijk lege schappen in de winkels zijn spreken wij van een leeg graf. Dat is de voornaamste boodschap van Pasen. Het graf is leeg

het hoe en wat van Pasen, dat blijft iets om je over te verwonde-ren: wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Het is een ge-heim. Maar het graf is leeg. Dat wil zeggen: je moet Jezus niet zoeken bij de doden.

De boodschap van Pasen is een andere:

"Hij gaat voor jullie uit", zeggen de engelen. Hij gaat voor ons uit. Met zijn bood-schap van vrede en genade. Met zijn tekenen van gerechtig-heid, met zijn visioen van het Koninkrijk. Hij gaat voor ons uit en wij volgen Hem, bij wat voorbij is, leggen we ons niet neer. We leven met toekomst voor ogen.

Lege schappen en een leeg graf èn Jezus wordt vruchtbaar in ons als we blijven bij wat Hij ons leerde.

Nu is op aard geen goede daad

meer tevergeefs gedaan.

Want wat gij goed doet is als zaad

dat heerlijk op zal gaan.

Lied 642: 7

 

 

Stille Week

In de Stille of Goede Week zijn er de volgende vieringen:

Palmpasen

op zondag 25 maart, samen met de Markuskerk in de Johanneskerk.

Donderdag 29 maart,

Witte Donderdag, vieren we het avondmaal. Vooraf eten we met de tieners in de kerk. Zij zullen ingeschakeld worden bij de viering.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,

want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;

ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Lied 388: 3

Goede Vrijdag

30 maart is een klassieke viering waarin we het lijden van Jezus Christus overdenken.

Stille Zaterdag

31 maart wordt samen met de Markuskerk gevierd, in de Markuskerk.

Op 1 april is het

Pasen. We vieren de opwekking van Jezus en onze opwekking.

Allen gezegende Paasdagen gewenst!

ds. Saskia van Meggelen

 

In memoriam

Op 20 februari overleed

Adrianus Johannes (Adrie) Schuller in de leeftijd van ruim 91 jaar; 7 maart zou hij 92 worden. Hij woonde samen met zijn vrouw Jannie van Brink aan de Grote Spie 333 en was meelevend lid van onze gemeente. Op de achterste bank van de kerk zaten zij steevast, met hun gezin.

Adrie werd geboren in Rotterdam en woonde vanaf de jaren

70 in Breda, maar hij bleef een echte Rotterdammer. Elk kleinkind dat 12 werd, trakteerde hij op een rondje Rotterdam, waarbij hij vertelde over de geschiedenis van de stad en zijn levensverhaal deed.

Adrie heeft moeilijke jaren gehad toen hij jong was. Ontstolen jaren vanwege het onderduiken en het klaar moeten staan voor Indië, gelegenheid tot scholing was er daardoor niet. Toch heeft hij het nog gebracht tot garage

-chef bij Van Melle. Adrie had een brede interesse, hij wilde graag weten waar je mee bezig was, ook zijn kleinkinderen en aanhang mochten op zijn belangstelling rekenen.

Adrie was geen belijdend lid, hij wilde zich niet binden aan een bepaalde leer, hij had zijn eigen overtuiging. Wel ging hij graag aan het avondmaal. Hij zag het leven als een kringloop, je bent hier een poosje en dan ga je weer, zoals in de natuur. Maar je bent nooit zonder God.

In de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij woorden uit Genesis 12.

Ik zal u zegenen en wees een zegen.In het leven van dhr. en mw. Schuller is dit werkelijkheid geworden. Ze wisten zich gezegend en mochten tot een zegen zijn. Ze hielden niet alleen elkaars hand vast maar hadden hun handen ook open om anderen in hun leven te verwelkomen, om iets te betekenen voor een ander, een bezoekje, een rondje Kerkbalans.

Op de Biberg werd Adrie begraven. Het was een koude dag, maar de zon scheen en zo gedachten we hem die nu in het hemels licht is.

We bidden mw. Schuller, Ada en Wil van Aalst en de andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van harte Gods kracht en nabijheid toe.

Op 22 februari overleed

Cornelia (Cok) Vogelezang in de leeftijd van 83 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Molenstaete, aan het Pels Rijckenpark. Ze was sinds 26 augustus 2007 weduwe van Huib Vogelezang. Samen met haar man en kinderen woonde ze in Boeimeer, ze leefden mee met de Pelgrimskerk en Cok was ook lange tijd vrijwilliger in Aeneas en ging daar naar de diensten.

Cok werd geboren in Rotterdam, had geen gemakkelijke jeugd als gevolg van een zieke moeder. Ze trouwde jong en kreeg al jong kinderen. Toen haar man overleed werd het stiller in haar leven. Toen ze ging dementeren was het een moeilijke periode. Ze wilde niet opgenomen worden maar het kon niet langer. Toen ze eenmaal opgenomen was kwam er rust en werd ze liever.

Cok was altijd bezig met haar handen. Handwerken, naaien; wat haar ogen zagen, maakten haar handen. Dat ging de laatste jaren niet meer, maar ze kon nog wel kleuren. Ze maakte mooie mandala

s en genoot daarvan.

De laatste maanden waren moeilijk, bij een val had ze een breuk opgelopen. Tot tweemaal toe was het levensbedreigend, en toch knapte ze weer op. De derde keer was haar kracht gebroken en kon ze uiteindelijk rustig gaan.

In de uitvaartdienst vanuit de Markuskerk hebben we haar herdacht met woorden uit Johannes 14.

In het huis van mijn Vader zijn vele kamers en Ik ga jullie een plaats bereiden’. We weten haar thuis in het hemels licht. We legden haar in het graf bij haar man op het Haagveld.

We wensen haar kinderen, klein

- en achterkleinkinderen van harte sterkte toe en bidden om licht in het donker van hun verdriet.

 

 

 Pastoraat en werktijden

Een groot deel van mijn werk bestaat uit bezoekwerk. Ik geniet van de ontmoetin-gen met gemeenteleden. En dat is hope-lijk wederzijds. Ik ben niet vanzelf op de hoogte van uw omstandigheden. Ik krijg veel door, maar niet alles. Soms zijn ge-meenteleden terughoudend om zorg te vragen. Dat hoeft niet. Graag hoor ik van u, van jou, wanneer er bijzondere om-standigheden zijn. Dat kunnen moeilijke, maar evengoed vreugdevolle omstandig-heden zijn. Bel of mail gerust, ik kom graag langs. Ik geef nogmaals mijn werk-tijden door: maandag, dinsdag, woens-dagavond (als dat nodig is), donderdag.

ds. Saskia van Meggelen

Rondom de Johanneskerk

Impressie doopdienst Johannes 2 februari 2014

 

IMG_2293_640x427_640x427    IMG_2305_640x427   IMG_2311_640x427

IMG_2331_640x427  IMG_2319_427x640 IMG_2324_640x427  IMG_2341_427x640   

IMG_2303_427x640  IMG_2365_640x427  IMG_2352_427x640

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_026

 Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk

 

Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_019    Mei_2013_Dienst_Jong_en_Oud_Johanneskerk_027

Op 1e Pinksterdag hielden we een Dienst voor Jong & Oud in de Johanneskerk. Het ging over 'De ark van Noach'.

Inloggen