LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Kerkgroet_20180415.pdf

Kerkgroet_20180408-1.pdf

Kerkgroet_20180401.pdf

Kerkgroet_20180325.pdf 

Kerkgroet_20180318-1.pdf

Toespraak ds. Saskia van Meggelen PKN

Ben je niet op Faceboek kopieer dan onderstaande link naar je webbrouwser  

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuwe-preses-ds-saskia-van-meggelen

 en klik daar op >Bekijk hier de toespraak van de ds. Van Meggelen


Klik op de link voor  www.facebook.com/protgembreda

 

Uit de Johanneskerk  

                      BRADERIE/VRIJMARKT PRINCENHAGE

Op zondag 6 mei is er een gezamenlijke dienst van de Martinusgeloofsgemeenschap met de Johanneskerkgemeente in de Johanneskerk om 10.00u.. Daar is iedereen, jong en oud, van harte welkom! Daarna gaat de Johanneskerk open voor publiek. Er is dan gelegenheid de kerk te bezichtigen en er is ruimte om op een andere manier bezig te zijn met spiritualiteit: een mooie tekst lezen, een lichtje ontsteken bij het kruis of gewoon een poosje luisteren naar orgelmuziek. We hopen velen te ontmoeten. En buiten staan we met een stand, waarin we ons als kerk presenteren. Tot dan!

 

       

Geen eieren

Het is heel goed mogelijk dat er met Pasen vanwege de vo-gelgriep geen vrije uitloop

-eieren te koop zijn. Lege schappen rond Pasen, dat is een harde dobber voor de leveranciers die met Pasen steevast een goede omzet maken. Het is ook een harde dobber voor de consument, je kunt je niet voorstellen dat je het met Pasen alleen met chocolade-eieren moet doen.

Waar komt die combinatie van eieren met Pasen eigenlijk vandaan? Zeer waarschijnlijk is het een vermenging van de christelijke boodschap van de opstanding en Germaanse vruchtbaarheidsgebruiken. Een ei verwijst naar nieuw leven.

Dan moeten we het deze Pasen dus vooral met de christelijke invalshoek van Pasen doen: waar er mogelijk lege schappen in de winkels zijn spreken wij van een leeg graf. Dat is de voornaamste boodschap van Pasen. Het graf is leeg

het hoe en wat van Pasen, dat blijft iets om je over te verwonde-ren: wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Het is een ge-heim. Maar het graf is leeg. Dat wil zeggen: je moet Jezus niet zoeken bij de doden.

De boodschap van Pasen is een andere:

"Hij gaat voor jullie uit", zeggen de engelen. Hij gaat voor ons uit. Met zijn bood-schap van vrede en genade. Met zijn tekenen van gerechtig-heid, met zijn visioen van het Koninkrijk. Hij gaat voor ons uit en wij volgen Hem, bij wat voorbij is, leggen we ons niet neer. We leven met toekomst voor ogen.

Lege schappen en een leeg graf èn Jezus wordt vruchtbaar in ons als we blijven bij wat Hij ons leerde.

Nu is op aard geen goede daad

meer tevergeefs gedaan.

Want wat gij goed doet is als zaad

dat heerlijk op zal gaan.

Lied 642: 7

  

In memoriam

Op 20 februari overleed

Adrianus Johannes (Adrie) Schuller in de leeftijd van ruim 91 jaar; 7 maart zou hij 92 worden. Hij woonde samen met zijn vrouw Jannie van Brink aan de Grote Spie 333 en was meelevend lid van onze gemeente. Op de achterste bank van de kerk zaten zij steevast, met hun gezin.

Adrie werd geboren in Rotterdam en woonde vanaf de jaren

70 in Breda, maar hij bleef een echte Rotterdammer. Elk kleinkind dat 12 werd, trakteerde hij op een rondje Rotterdam, waarbij hij vertelde over de geschiedenis van de stad en zijn levensverhaal deed.

Adrie heeft moeilijke jaren gehad toen hij jong was. Ontstolen jaren vanwege het onderduiken en het klaar moeten staan voor Indië, gelegenheid tot scholing was er daardoor niet. Toch heeft hij het nog gebracht tot garage

-chef bij Van Melle. Adrie had een brede interesse, hij wilde graag weten waar je mee bezig was, ook zijn kleinkinderen en aanhang mochten op zijn belangstelling rekenen.

Adrie was geen belijdend lid, hij wilde zich niet binden aan een bepaalde leer, hij had zijn eigen overtuiging. Wel ging hij graag aan het avondmaal. Hij zag het leven als een kringloop, je bent hier een poosje en dan ga je weer, zoals in de natuur. Maar je bent nooit zonder God.

In de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij woorden uit Genesis 12.

Ik zal u zegenen en wees een zegen.In het leven van dhr. en mw. Schuller is dit werkelijkheid geworden. Ze wisten zich gezegend en mochten tot een zegen zijn. Ze hielden niet alleen elkaars hand vast maar hadden hun handen ook open om anderen in hun leven te verwelkomen, om iets te betekenen voor een ander, een bezoekje, een rondje Kerkbalans.

Op de Biberg werd Adrie begraven. Het was een koude dag, maar de zon scheen en zo gedachten we hem die nu in het hemels licht is.

We bidden mw. Schuller, Ada en Wil van Aalst en de andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van harte Gods kracht en nabijheid toe.

Op 22 februari overleed

Cornelia (Cok) Vogelezang in de leeftijd van 83 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Molenstaete, aan het Pels Rijckenpark. Ze was sinds 26 augustus 2007 weduwe van Huib Vogelezang. Samen met haar man en kinderen woonde ze in Boeimeer, ze leefden mee met de Pelgrimskerk en Cok was ook lange tijd vrijwilliger in Aeneas en ging daar naar de diensten.

Cok werd geboren in Rotterdam, had geen gemakkelijke jeugd als gevolg van een zieke moeder. Ze trouwde jong en kreeg al jong kinderen. Toen haar man overleed werd het stiller in haar leven. Toen ze ging dementeren was het een moeilijke periode. Ze wilde niet opgenomen worden maar het kon niet langer. Toen ze eenmaal opgenomen was kwam er rust en werd ze liever.

Cok was altijd bezig met haar handen. Handwerken, naaien; wat haar ogen zagen, maakten haar handen. Dat ging de laatste jaren niet meer, maar ze kon nog wel kleuren. Ze maakte mooie mandala

s en genoot daarvan.

De laatste maanden waren moeilijk, bij een val had ze een breuk opgelopen. Tot tweemaal toe was het levensbedreigend, en toch knapte ze weer op. De derde keer was haar kracht gebroken en kon ze uiteindelijk rustig gaan.

In de uitvaartdienst vanuit de Markuskerk hebben we haar herdacht met woorden uit Johannes 14.

In het huis van mijn Vader zijn vele kamers en Ik ga jullie een plaats bereiden’. We weten haar thuis in het hemels licht. We legden haar in het graf bij haar man op het Haagveld.

We wensen haar kinderen, klein

- en achterkleinkinderen van harte sterkte toe en bidden om licht in het donker van hun verdriet.

 

 

Inloggen