LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Kerkgroet_20171119.pdf

Klik op de link voor  www.facebook.com/protgembreda

Uit de Johanneskerk

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Op 26 november gedenken we onze overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen hun namen in het vertrouwen dat die bij de Eeuwige bewaard blijven.

In de dienst zal een zanggroep een Afrikaans lied zingen waarin doorklinkt dat Jezus ons meeneemt op zijn weg, door het donker van de dood heen naar waar de levensboom bloeit!

Jezus alleen verjoeg alle boosheid en dood

Wij gaan zijn weg…

Angst voor de hel breekt hij door zijn dood aan het kruis

Wij gaan zijn weg…

Nu bloeit de levensboom bij zijn lege graf

Wij gaan zijn weg…

Eerste Advent – afscheid Niels den Toom

Op 3 december, eerste Advent, is de Johanneskerk gesloten. We vieren dan een gezamenlijke dienst met de Markuskerk. In deze dienst gaat ook ds. Niels den Toom voor. Hij heeft afscheid genomen als geestelijk verzorger van Aeneas. Daar werkte hij met een kerkelijke zending vanuit de PGB. Daarom willen we ook in een dienst in onze gemeente bij zijn afscheid stilstaan.

Vlammetje in donkere dagen

November en december brengen korte en ook vaak donkere dagen. Ik spreek gemeenteleden die nu al buikpijn hebben over de Kerst, hoe zullen die dagen eruit zien?, hoe kom ik er doorheen? Was het maar januari. De omstandigheden in je leven kunnen ook donker zijn, ongewis door lichamelijk ongemak en geestelijke pijn.

In de donkere dagen ontsteken we kaarsen voor een beetje warmte en licht en tegelijk verwachten we dat het Licht komt, zoals het eens is gekomen, in een teken der tijden, in een kind, in nieuwe hoop. Christus is het licht en de hoop en het leven, Hem verwachten wij. Bij wie uitziet vindt hij een warm welkom! Dat het vlammetje van de hoop mag gloeien in ieders binnenste en juist ook hen die wanhopen, die zorgen hebben moed geven.

Goede Adventstijd en hartelijke groet,

ds. Saskia van Meggelen

 
 
 
 
 Inloggen