LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Zomerzang 2018 

Kerkgroet_20180429.pdf

Kerkgroet_20180422-1.pdf

Kerkgroet_20180408-1.pdf

Kerkgroet_20180401.pdf

Toespraak ds. Saskia van Meggelen PKN

Ben je niet op Faceboek kopieer dan onderstaande link naar je webbrouwser  

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuwe-preses-ds-saskia-van-meggelen

 en klik daar op >Bekijk hier de toespraak van de ds. Van Meggelen


Klik op de link voor  www.facebook.com/protgembreda

 

Uit de Johanneskerk  

Terugblik

Door de hectiek die ontstond nadat onze wijkpredikant plots-klaps voorzitter van de Generale Synode werd ontbrak in het aprilnummer het nieuws uit de Johanneskerk. Een paar din-gen wil ik nu toch nog even melden.

Palmpasen vierden we in een gezamenlijke dienst met Mar-kuskerk met veel kinderen. Palmpaasstokken werden versierd en aan het eind van de dienst kwamen alle kinderen in op-tocht door de kerk.

Maar ook waren er drie kinderen die hun doopduif op kwa-men halen, omdat zij vier jaar geworden waren of binnenkort zouden worden. Dit waren Teddie Kuijsters, Hidde Houtzager en Guus van Meel. Zij mochten voor het eerst mee naar de kinderkerk!

Een tweede bijzonder moment vond plaats op Witte Donder-dag, toen de jongelui van Next Level, na eerst samen gege-ten te hebben, met ons het Heilig Avondmaal vierden.

 

Bezoek predikant

Tot er een definitieve invulling is gevonden voor het deel dat nu vacant is, vanwege het werk van ds. Saskia van Meggelen in Utrecht, wordt het bezoekwerk verdeeld tussen haar en ds. Ton van Prooijen.

Als u bezoek wilt voor uzelf, of voor iemand in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met Mieke Frankfoorder, tel. 5146523.

Openluchtdienst Pinksteren

Let op: Op 20 mei begint de Openluchtdienst niet zoals ver-meld stond in de vorige S

Amen om 11:00 uur. Door omstan-digheden is de tijd verzet naar 12:30 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de naastgelegen St. Martinuskerk.

Zie verder de achterpagina van deze S

Amen.

Mieke Frankfoorder (voorzitter)

Preses

Sinds ik preses van de Generale Synode ben is mijn leven danig veranderd. Al snel moest ik een Kleine Synode leiden. Eind vorige maand ook een Generale Synode. En dat terwijl ik me nog helemaal aan het inwerken ben. Ik kan u zeggen: het is een boeiende plek om te mogen werken. Je ontmoet gelovigen uit alle hoeken van onze eigen Protestantse Kerk, maar ook uit den lande van verschillende kerkelijke achter-grond en Protestanten uit het buitenland. De invoering van alle besluiten rond Kerk 2025 – minder regels, bevordering van mobiliteit en flexibiliteit predikanten en gemeenten – vindt nu plaats en het is o.a. aan het moderamen om deze activiteiten te monitoren.

Een van de eerste maatregelen die op 1 mei is ingegaan is dat onze classis West

-Brabant is opgegaan in de nieuwe clas-sis Noord-Brabant, Limburg, Eglise Wallonne. Een heel grote classis met behoorlijke reisafstanden. Al is dat relatief: bij de invoering van de classis in de 17e eeuw hoorde er bij een classisvergadering vaak een overnachting, met de mobiliteit was het een stuk minder gesteld dan tegenwoordig. Het is nu aan de gemeenten om ringen te vormen, onderlinge ontmoe-tingsplekken. Voorlopig gaat de oude classis nog als ring ver-der, maar dat kan snel veranderen, het is aan gemeenten hoe zij zich willen organiseren.

Dit is even iets concreets wat ik met u delen kan. Veel van mijn werk kan ik niet uitleggen, zelfs een dagje meelopen in het Dienstencentrum zou niet helpen. De kerk is een complex orgaan, juist omdat ze is samengesteld uit verschillende bloedgroepen. Het leiding geven aan zo

n orgaan is uitda-gend en soms veeleisend – al was het alleen maar om de reistijd naar Utrecht – voor de files vertrekken (6.00 uur) en na de files weer thuis zijn (19.30 uur).

Toch ben ik blij met Breda als uitvalsbasis en met de Johan-neskerk als voornaamste werkplek. Vanwege vakantie ben ik er juist een poos niet om te preken, maar de komende maan-den sta ik gelukkig weer regelmatig op.

Het ga u allen goed en weer tot ziens!

Ds. Saskia van Meggelen

 

                     

 

 

 

 

Inloggen