LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Impressie Pinksteren

 
cid 73D225D2 CBB5 41E1 9773 1194DC574043   cid 1CC344CF FB55 471B BD70 4CD9E3E16B12  cid FEB74CC6 99A1 455A A79C E5B31E4C70E2
 
 
 
Samen in gesprek over de kerkdienst – en hoe nu verder?
Dit voorjaar zijn we twee avonden in gesprek geweest over ‘de kerkdienst in de Markuskerk’. Het waren twee geanimeerde avonden over wat we waarderen aan onze vieringen en over wat er anders zou kunnen. Er is een verslag gemaakt (wie er belangstelling voor heeft, kan mij hierover benaderen). In onze wijkraad hebben we aan de hand hiervan gesproken over een vervolg. Wat doen we met de oogst van deze avonden? Hoe vinden we een goede balans tussen vernieuwen en vasthouden aan wat goed en vertrouwd is? We hebben besloten om niet nog een gespreksavond te beleggen, maar om de komende tijd eerst drie ‘uitprobeer-diensten’ voor te bereiden, waarin we een aantal genoemde suggesties voor verandering willen uitproberen. Die suggesties hebben o.a. te maken met meer ‘interactie’ tijdens de dienst (bijvoorbeeld rond Schriftlezing en preek) en met meer diversiteit aan liederen (van Oosterhuis tot Iona).
Wanneer deze uitprobeermomenten zijn, weten we nu nog niet. We zullen ze op tijd aankondigen en uiteraard is er na deze diensten de mogelijkheid om er samen over door te praten.
 

Expositie in de Voorhof  t/m 30 oktober 2016

Ik ben geboren en getogen in Breda.

Werkzaam leven in het onderwijs in verschillende scholen in ons land.

In Tilburg in het Vincent van Gogh museum heb ik portretlessen gegeven.

Mijn passie het menselijk gelaat weer te geven was al aanwezig in mijn vroege jeugd. De portretten die ik maak zijn getekend, geaquarelleerd of in olieverf geschilderd. Ik werk vaak realistisch maar ook magisch realistisch of expressief, bij andere onderwerpen zoals land-stadsgezichten, abstracter.

 Annemarie v.d. Sterren-Schenkels  (06-12791044)

 
 
Dansje in de kerk’
Een aantal mensen vroeg me de afgelopen weken naar het schilderij van Pasen (‘Dansje in de kerk’) en/of naar de icoon van de ‘dansende heiligen’, waarop David, Mirjam en Paulus arm in arm dansen met Gandhi, Luther, Desmond Tutu, Anne Frank, Eleanor Roosevelt en nog 82 andere oude en nieuwe heiligen, op aangeven van Jezus Christus, de ‘Heer van de dans’. Het schilderij is van de Apeldoornse schilder Marius van Dokkum (website:
www.mariusvandokkum.nl). Dancing Saints hangt in Saint Gregory of Nyssa Episcopal Church in San Francisco.
De website van deze kerk is www.saintgregorys.org.
Op die website staat ook het aanstekelijke ‘mission statement’ van deze kerk: St. Gregory’s nodigt mensen uit om in alle mensen het beeld van Gods te zien, om te zingen en te dansen op Jezus’ ritme en om Gods vrienden te worden. De preek over de ‘Heer van de dans’ is trouwens terug te lezen op
tonvanprooijen.wordpress.com.
Inmiddels zijn we halverwege Pinksteren. Op 24 april, de vierde zondag na Pasen, worden we opgeroepen om te zingen. Het is dan zondag cantate. Zingt! ‘Onvoorstelbaar wonderlijk!’ is het thema. We zingen een loflied op de Schepper en we worden daarbij ondersteund door onze Markuscantorij.
ds. Ton van Prooijen
 
Resultaat van de enquête onder de 80+ leden rondom de Markuskerk
‘Geachte mevrouw, meneer,
Met deze brief willen we u informeren dat binnenkort een vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Breda bij u aan kan bellen. ……………………………….’
Dit is het begin van de brief die meer dan 100 kerkleden rondom de Markuskerk vanaf 80 jaar in december 2015 hebben ontvangen. Aan de hand van de antwoorden op enkele vragen willen wij in kaart brengen wat de ervaringen en eventuele verwachtingen van hen zijn ten aanzien van de Protestantse Gemeente Breda.
Ongeveer tweederde van alle aangeschreven 80-plussers kon en wilde meewerken aan onze enquête. Vrijwilligers hebben heel veel bezoeken afgelegd. Hieruit zijn de volgende resultaten te melden.
Ongeveer een derde van de 80-plussers bezoekt regelmatig de kerkdiensten. De helft van alle geïnterviewden heeft ook thuis al dan niet regelmatig contact met andere kerkleden via een leesclub,
gespreksgroep of kringgesprek, op de koffieochtend of door leden die elkaar regelmatig bezoeken. Veel leden hebben zich in het verleden ingezet als lid van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters of in een handwerk-club of anderszins.
Duidelijk is ook geworden welke leden een bezoek van de predikant op prijs stellen. Een aantal hiervan geeft aan dat zij zelf contact opnemen met de predikant als zij graag een gesprek willen. Meestal is er ook alle begrip voor het feit dat de predikant vandaag de dag niet meer zo vaak langs kan komen als vroeger. Sommigen gaven aan dat het goed is als de predikant zich vooral richt op jongere mensen. Op de vraag een of een ander dan de predikant langskomt om samen een stuk uit de Bijbel te lezen en of te bidden geeft slechts 15 % aan dat zij dit op prijs stellen. Het houden van een huisdienst werd door zeven personen op prijs gesteld en vier gaven aan dat het zij hier mogelijk aan deel zouden nemen.
Vorige week zijn alle vrijwilligers die aan de enquête hebben meegewerkt op de hoogte gebracht van de resultaten. Uit hun reactie bleek o.a. dat de meeste kerkleden blij waren met het bezoek en het prettig vonden om hun ervaringen, verwachtingen en zorgen te vertellen. Ook de vrijwilligers hebben deze gesprekken als zeer waardevol en inspirerend ervaren.
En wat doen wij hiermee:
Ds. Ton van Prooijen maakt een planning om een bezoek te brengen aan degenen die aangegeven hebben dit erg op prijs te stellen. Aangezien dit een groot aantal adressen is (36) zal het hem zeker niet lukken om dit binnen een jaar allemaal te hebben afgerond.
Er zal de komende tijd ook een opzet gemaakt worden om vrijwilligers te koppelen aan 80+ leden om hen zo af en toe te bezoeken. De vrijwilligers kunnen een keuze maken uit de adressen die zij willen bezoeken. Afhankelijk van hun beschikbare tijd geven ze zelf aan hoeveel adressen zij willen bezoeken en zo de contactpersoon van hen te worden. Mocht u in de gelegenheid zijn en heeft u wat tijd over dan zijn wij erg blij als u zich bij een van ons meldt om als contactpersoon mee te doen, al is het er maar een.
En wat betreft de huisdiensten, die is er ondertussen geweest met een kleine groep kerkleden in de vorm van het vieren van het avondmaal.
Ton van Prooijen, Rob Snijders,
Gijs van Mourik en Aletta Vlaardingerbroek

Inloggen