LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 Kerkgroet_20180429.pdf

Kerkgroet_20180422-1.pdf

Kerkgroet_20180415.pdf 

Kerkgroet_20180408-1.pdf

Kerkgroet_20180401.pdf

 Markuskerk

 

Tijd voor een goed gesprek…

Het thema voor de Startzondag is bekend:

Een goed ge-sprek’. Dit thema sluit aan bij de wens van de landelijke kerk om de komende tijd meer aandacht te vragen voor het ge-loofsgesprek’. Bij terug naar de kern(Kerk 2025) gaat het namelijk niet alleen om verandering van kerkelijke structuren, maar ook, en juist, om de kernvragen van ons geloof. Wat beweegt ons? En hoe vertellen we het elkaar en anderen? Het lijkt mij een uitstekend idee, een serie gesprekken waarin we tot de kernproberen te komen en moeilijke vragen niet uit de weg gaan.

Een paar van zulke vragen die ik regelmatig hoor: (1) Als de bijbel geen

uit de hemel gevallen boekis, maar een verza-meling gegroeide geschriften, hoe zijn die verhalen dan ont-staan en hoe lees ik die? Hoe horen we Gods Woordin die verhalen? (2) Wat merken we van Gods betrokkenheid op ons leven? Kan God werkelijk iets doen aan de oorlog in Sy-rië, of ingrijpen bij ziekte of onvruchtbaarheid? Wat verwach-ten we als we daarom bidden? (3) Wat betekent het geloof in God de Schepper in het licht van wetenschappelijke inzichten over de evolutie van de kosmos en het leven op aarde? Wat doet het met ons geloof als we beseffen dat we op een zwe-vend speldenknopje leven in een onmetelijk heelal? En dat onze aarde 4,6 miljard jaar oud is en wij als mensen (‘beeld van God’) laatkomers zijn die pas net komen kijken? En is God, de goede Schepper, verantwoordelijk voor een vaak gruwelijke survival of the fittest’?

Ik wil de komende tijd gaan kijken hoe we die

goede ge-sprekkenkunnen voeren. Suggesties hoor ik heel graag!

ARK en de ark

Zanggroep ARK bestaat 50 jaar! De afgelopen jaren heeft dit koor regelmatig bij ons gezongen, tot wederzijds genoegen. We hebben daarom meteen positief gereageerd toen de vraag kwam of dit jubileum ook bij ons in een kerkdienst gevierd kan worden. Dat zal gebeuren op 13 mei. Op het leesrooster van Kind op Zondag staat dan het verhaal van Noach en de ark aangegeven. Op zich heeft de naam ARK niets te maken met Noachs dierenboot (maar met de Anna Rozenkranskerk), maar bij nader inzien misschien toch ook weer wel

We lezen het slot van het verhaal, over de regen-boog. Een dienst dus in het teken van ARK en de ark. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer.

Ds. Ton van Prooijen

 

Expositie in de Voorhof

In de Voorhof hangt sinds enkele weken een overzichtsten-toonstelling van Regina de Ruiter.

Zij is een van de beste kalligrafische vertolkers in Nederland en België, een beroep dat steeds minder vaak uitgeoefend wordt.

In haar werk is zichtbaar hoe zij zorgvuldig kiest voor tekst, letters en compositie, maar ook het experiment zoekt.

Jarenlange ervaring als docente kalligrafie en schrijfdidactiek heeft geleid tot een grote beheersing van materiaal en tech-niek, vanuit die kennis speelt zij met de letters, de functie van het wit en de contrasten tussen fragiel en robuust met alternatieve materialen als een breed saxofoonriet, veren en balsahout naast de traditionele stalen pen.

Kalligrafie is zoals in de schilderkunst een spel van vormen, kleur, compositie en beweging.

Namens de Interieur en Kunstcommissie,

Jan Lambrechts

 

 

Voor de vitrinekast

"Vingerhoedjes uit allerlei landen", een verzameling van

mijn schoonmoeder, resultaat van vele vakanties van

familie en vrienden die een vingerhoedje voor haar

meebrachten als souvenir. En een collectie die nog steeds

groeit want ook onze kinderen houden deze traditie in

ere. Karien van Mourik

 

 

Impressie In de Toe Kan 25 december 2017toe kan 13 toe kan 12 toe kan 11 toe kan 10 

toe kan 9  toe kan 8  toe kan 7 

toekan 6  toekan 5  toe kan 4  

Toe kan 3  Toe kan 2  Toe kan 1

 

Enquête en nieuwe opzet bezoekwerk

Pastoraat is ten diepste een taak van de hele gemeente en al haar leden. Dit jaar is de organisatie van de Protestantse Gemeente Breda veranderd. Voor de Markuskerk betekent dit o.a. dat onze gemeenteleden niet langer zijn onderverdeeld in twee pastorale wijken (Zuid en Oost). Er is nu één pastoraal team Markuskerk. Er was niet altijd goed zicht meer op leden die speciale aandacht nodig hebben. Ook merkten wij dat er mensen uit beeld raakten door bijv. verhuizing en dat verschillende leden verwachten van de predikant dat hij hen (regelmatig) bezoekt. Om hierin duidelijkheid te krijgen voor zowel de leden als de predikant zijn wij als pastoraal team begonnen om het een en ander te inventariseren door middel van een enquête.

Het afgelopen jaar zijn alle leden die in het afgelopen jaar 65 zijn geworden tot en met de 79 jarigen geënquêteerd en een jaar daarvoor alle leden vanaf 80 jaar. Naar aanleiding van deze enquête hebben wij o.a. opnieuw contact opgenomen met de mensen die aangaven dat zij vanwege bepaalde gebeurtenissen in het verleden niet meer naar de kerk komen, met de vraag of zij hier nog verder over zouden willen praten met ons. Dit is als zinvol ervaren.

Daarnaast zijn wij begonnen met een selectie aan de poort, d.w.z. bij alle nieuwe adressen. De werkwijze ziet er als volgt uit: een nieuw ingekomene wordt bezocht door Rob Snijders, Gijs van Mourik of Aletta Vlaardingerbroek, nadat zij eerst een welkomstbrief hebben ontvangen. Wij vertellen aan hen wat er zoal te doen is in de kerk en vragen hen wat zij van de kerk verwachten en wat zij met de kerk willen. Wat blijkt is dat de meesten niet weten wat zij van de kerk kunnen verwachten, 30% schrijft na het gesprek gelijk uit en een zeer klein aantal komt naar de kerk. De adressen van ouders met kinderen geven wij door aan Marlies Brandwijk en jongeren tot 30 jaar, die contact willen, geven wij door aan Kirsten Visser.

Wij weten nu welke mensen graag bezoek willen hebben. Op dit moment zijn wij (Rob, Gijs, Aletta en Ton van Prooijen) bezig om de mensen die bezoek willen hebben en dat nog niet krijgen te koppelen aan een bezoeker/-ster. Daarom blijven wij actief bezig om bezoeker/-ster te werven. Eén van de kernwaarden van een Christelijke gemeente is immers dat de leden omzien naar elkaar. Waar twee of drie in zijn Naam samenkomen, daar is Hij in hun midden. Vindt u het gezellig om af en toe een kerklid te bezoeken of weet u iemand die dat leuk vindt om te doen, geef het dan aan ons door.

Het is goed om ook nog even te vermelden dat wij sinds twee jaar op de eerste dinsdag van de maand een koffieochtend organiseren en een paar keer per jaar al dan niet aansluitend een maaltijd verzorgen. Het is altijd erg gezellig, vooral door het ongedwongen karakter van deze ochtenden en maaltijden. Niemand is verplicht te komen of er de hele tijd te zijn en iedereen is welkom. Zo zal er op zondag 24 december een lunch georganiseerd worden voor iedereen, jong en oud. Daarover kunt u een apart bericht lezen in S’amen.

Namens het pastoraal team,

Aletta Vlaardingerbroek

 

Vrijdagavond 8 september. De vrijdagavond is  een gezellige avond geworden. Na de gezamenlijke maaltijd volgde de quiz.

Impressie

P1010150   DSC00874  DSC00886 3

DSC00760   DSC00850 2 

DSC00862  DSC00803 P1010218 DSC00892

Op

zondag 10 september is er een bijzondere dienst i.v.m. de start van het winterwerk. In deze dienst worden twee ambtsdragers bevestigd. Tevens willen wij enkele andere ambtsdragers in het zonnetje zetten. In de dienst en in de overdenking zal ds. Ton van Prooijen aandacht besteden aan de uitkomsten van de discussies die op vrijdagavond 8 september tijdens en na de maaltijd hebben plaats gevonden over diverse onderwerpen.

Na afloop van de kerkdienst is er koffie met wat lekkers, en volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de dienst en de geplande activiteiten en om desbetreffende ambtsdragers te feliciteren en/of te bedanken. Dit vindt plaats in de Voorhof die een metamorfose heeft ondergaan.

Impressie 10 september

 DSC00906  DSC00935  DSC00925

DSC01018   DSC01022   DSC01030

 

Impressie uitvliegdienst Markuskerk  11 juni 2017

uitvlieg 1   uitvlieg 2   uitvlieg 3

uitvlieg 4  uitvlieg 5  uitvlieg 6  

uitvlieg 7   uitvlieg 8 

 

Impressie Pinksteren in de Markuskerk 4 juni 2017

Pinkster 2   pinkster 4  Pinkster 1

pinkster 6   pinkster 7

 

Inloggen