LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

De Nieuwe aanwas 15 december 2013

P1110106

 

 

 

      P1110095

Rondom de Markuskerk

De zorgzame kerk

Hoe moeten we kerk zijn in een samenleving die steeds meer een 'participatiesamenleving' wordt (met alle positieve en negatieve gevolgen van dien)? Hoe kunnen we vormgeven aan de zorg voor elkaar en voor de stad? Zorgzaamheid is de kern van samen kerk zijn, midden in de samenleving. Hoe kunnen we dat (blijven) waarmaken?

Je hoeft geen grote profeet te zijn om te voorzien dat er door ontwikkelingen in de zorg steeds vaker mensen in de knel gaan komen. De overheid stoot zorgtaken af, gemeenten moeten taken overnemen, met een beperkter budget, en ondertussen wordt er steeds meer gevraagd van de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk. Niet iedereen is daar altijd toe in staat en de nood is soms hoog (financiële problemen, maar ook sociaal isole-ment, gebrek aan zorg of overbelasting van mantelzorgers).

Wat betekent het voor de manier waarop we invulling geven aan pastoraat en diaconaat? Als we echt willen laten zien dat we als kerk van betekenis zijn in onze stad, en uitdrukking willen geven aan het geloof waaruit we leven, dan ligt hier een grote uitdaging, of beter gezegd: roeping. Alleen, hoe doen we dat nu precies? Kerk in Actie is een project gestart dat 'Zorgzame Kerk' heet en dat gemeenten ondersteunt bij die vraag. Willen wij als Markuskerk in onze eigen buurt ook een 'Zorgzame Kerk' worden? We gaan er de komende tijd met elkaar over in gesprek, op verschillende manieren. Ik hoor heel graag jullie ideeën hierover.

 

 

Oproep zangers Markuscantorij
Op maandag 19 augustus is onze cantorij weer begonnen. Houdt u van zingen? Kom dan eens bij ons langs op een repetitie-avond. We zijn een enthousiaste groep zangers, die u graag van harte welkom heet. We repeteren elke maandag van 20:00 – 22:00 uur in de Markuskerk o.l.v. Ilse Jordan. Voor meer informatie kunt u bellen naar Loes Winsemius, tel 076-5655595.
Loes Winsemius

Inloggen