LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
Hooghout 96
4817 ED  Breda
076-514 00 80
 
De zondagse vieringen beginnen om 10.00 uur.
Er is elke zondag kindernevendienst en opvang voor de allerkleinsten.
 
Predikant Ds.Ton van Prooijen (076-54 23 334)
Koster: vrijwilligers
Voor het gebruik van de kerk en de zalen kunt een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Preken van ds. Ton van Prooijen: klik op link https://tonvanprooijen.wordpress.com/

 

Aanvraag en coördinatie bezoek predikant:

Voor Zuid , Bavel , Ulvenhout : Mevr . Ank v. Dooren , tel 0161-432190
Voor Oost en Teteringen :        Mevr. Nel Vrijheid ,       tel. 076-5872622

 

Markuscantorij:

De Markuscantorij repeteert elke maandagavond  van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Ilse Jordan in de Markuskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Loes Winsemius, tel. 076-5655595.

cantorij_001_800x600

Impressie Pinksteren

 
cid 73D225D2 CBB5 41E1 9773 1194DC574043   cid 1CC344CF FB55 471B BD70 4CD9E3E16B12  cid FEB74CC6 99A1 455A A79C E5B31E4C70E2
 
 
 
Samen in gesprek over de kerkdienst – en hoe nu verder?
Dit voorjaar zijn we twee avonden in gesprek geweest over ‘de kerkdienst in de Markuskerk’. Het waren twee geanimeerde avonden over wat we waarderen aan onze vieringen en over wat er anders zou kunnen. Er is een verslag gemaakt (wie er belangstelling voor heeft, kan mij hierover benaderen). In onze wijkraad hebben we aan de hand hiervan gesproken over een vervolg. Wat doen we met de oogst van deze avonden? Hoe vinden we een goede balans tussen vernieuwen en vasthouden aan wat goed en vertrouwd is? We hebben besloten om niet nog een gespreksavond te beleggen, maar om de komende tijd eerst drie ‘uitprobeer-diensten’ voor te bereiden, waarin we een aantal genoemde suggesties voor verandering willen uitproberen. Die suggesties hebben o.a. te maken met meer ‘interactie’ tijdens de dienst (bijvoorbeeld rond Schriftlezing en preek) en met meer diversiteit aan liederen (van Oosterhuis tot Iona).
Wanneer deze uitprobeermomenten zijn, weten we nu nog niet. We zullen ze op tijd aankondigen en uiteraard is er na deze diensten de mogelijkheid om er samen over door te praten.
 

Expositie in de Voorhof  t/m 30 oktober 2016

Ik ben geboren en getogen in Breda.

Werkzaam leven in het onderwijs in verschillende scholen in ons land.

In Tilburg in het Vincent van Gogh museum heb ik portretlessen gegeven.

Mijn passie het menselijk gelaat weer te geven was al aanwezig in mijn vroege jeugd. De portretten die ik maak zijn getekend, geaquarelleerd of in olieverf geschilderd. Ik werk vaak realistisch maar ook magisch realistisch of expressief, bij andere onderwerpen zoals land-stadsgezichten, abstracter.

 Annemarie v.d. Sterren-Schenkels  (06-12791044)

 
 
Dansje in de kerk’
Een aantal mensen vroeg me de afgelopen weken naar het schilderij van Pasen (‘Dansje in de kerk’) en/of naar de icoon van de ‘dansende heiligen’, waarop David, Mirjam en Paulus arm in arm dansen met Gandhi, Luther, Desmond Tutu, Anne Frank, Eleanor Roosevelt en nog 82 andere oude en nieuwe heiligen, op aangeven van Jezus Christus, de ‘Heer van de dans’. Het schilderij is van de Apeldoornse schilder Marius van Dokkum (website:
www.mariusvandokkum.nl). Dancing Saints hangt in Saint Gregory of Nyssa Episcopal Church in San Francisco.
De website van deze kerk is www.saintgregorys.org.
Op die website staat ook het aanstekelijke ‘mission statement’ van deze kerk: St. Gregory’s nodigt mensen uit om in alle mensen het beeld van Gods te zien, om te zingen en te dansen op Jezus’ ritme en om Gods vrienden te worden. De preek over de ‘Heer van de dans’ is trouwens terug te lezen op
tonvanprooijen.wordpress.com.
Inmiddels zijn we halverwege Pinksteren. Op 24 april, de vierde zondag na Pasen, worden we opgeroepen om te zingen. Het is dan zondag cantate. Zingt! ‘Onvoorstelbaar wonderlijk!’ is het thema. We zingen een loflied op de Schepper en we worden daarbij ondersteund door onze Markuscantorij.
ds. Ton van Prooijen
 
Resultaat van de enquête onder de 80+ leden rondom de Markuskerk
‘Geachte mevrouw, meneer,
Met deze brief willen we u informeren dat binnenkort een vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Breda bij u aan kan bellen. ……………………………….’
Dit is het begin van de brief die meer dan 100 kerkleden rondom de Markuskerk vanaf 80 jaar in december 2015 hebben ontvangen. Aan de hand van de antwoorden op enkele vragen willen wij in kaart brengen wat de ervaringen en eventuele verwachtingen van hen zijn ten aanzien van de Protestantse Gemeente Breda.
Ongeveer tweederde van alle aangeschreven 80-plussers kon en wilde meewerken aan onze enquête. Vrijwilligers hebben heel veel bezoeken afgelegd. Hieruit zijn de volgende resultaten te melden.
Ongeveer een derde van de 80-plussers bezoekt regelmatig de kerkdiensten. De helft van alle geïnterviewden heeft ook thuis al dan niet regelmatig contact met andere kerkleden via een leesclub,
gespreksgroep of kringgesprek, op de koffieochtend of door leden die elkaar regelmatig bezoeken. Veel leden hebben zich in het verleden ingezet als lid van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters of in een handwerk-club of anderszins.
Duidelijk is ook geworden welke leden een bezoek van de predikant op prijs stellen. Een aantal hiervan geeft aan dat zij zelf contact opnemen met de predikant als zij graag een gesprek willen. Meestal is er ook alle begrip voor het feit dat de predikant vandaag de dag niet meer zo vaak langs kan komen als vroeger. Sommigen gaven aan dat het goed is als de predikant zich vooral richt op jongere mensen. Op de vraag een of een ander dan de predikant langskomt om samen een stuk uit de Bijbel te lezen en of te bidden geeft slechts 15 % aan dat zij dit op prijs stellen. Het houden van een huisdienst werd door zeven personen op prijs gesteld en vier gaven aan dat het zij hier mogelijk aan deel zouden nemen.
Vorige week zijn alle vrijwilligers die aan de enquête hebben meegewerkt op de hoogte gebracht van de resultaten. Uit hun reactie bleek o.a. dat de meeste kerkleden blij waren met het bezoek en het prettig vonden om hun ervaringen, verwachtingen en zorgen te vertellen. Ook de vrijwilligers hebben deze gesprekken als zeer waardevol en inspirerend ervaren.
En wat doen wij hiermee:
Ds. Ton van Prooijen maakt een planning om een bezoek te brengen aan degenen die aangegeven hebben dit erg op prijs te stellen. Aangezien dit een groot aantal adressen is (36) zal het hem zeker niet lukken om dit binnen een jaar allemaal te hebben afgerond.
Er zal de komende tijd ook een opzet gemaakt worden om vrijwilligers te koppelen aan 80+ leden om hen zo af en toe te bezoeken. De vrijwilligers kunnen een keuze maken uit de adressen die zij willen bezoeken. Afhankelijk van hun beschikbare tijd geven ze zelf aan hoeveel adressen zij willen bezoeken en zo de contactpersoon van hen te worden. Mocht u in de gelegenheid zijn en heeft u wat tijd over dan zijn wij erg blij als u zich bij een van ons meldt om als contactpersoon mee te doen, al is het er maar een.
En wat betreft de huisdiensten, die is er ondertussen geweest met een kleine groep kerkleden in de vorm van het vieren van het avondmaal.
Ton van Prooijen, Rob Snijders,
Gijs van Mourik en Aletta Vlaardingerbroek

De Nieuwe aanwas 15 december 2013

P1110106

 

 

 

      P1110095

Rondom de Markuskerk

De zorgzame kerk

Hoe moeten we kerk zijn in een samenleving die steeds meer een 'participatiesamenleving' wordt (met alle positieve en negatieve gevolgen van dien)? Hoe kunnen we vormgeven aan de zorg voor elkaar en voor de stad? Zorgzaamheid is de kern van samen kerk zijn, midden in de samenleving. Hoe kunnen we dat (blijven) waarmaken?

Je hoeft geen grote profeet te zijn om te voorzien dat er door ontwikkelingen in de zorg steeds vaker mensen in de knel gaan komen. De overheid stoot zorgtaken af, gemeenten moeten taken overnemen, met een beperkter budget, en ondertussen wordt er steeds meer gevraagd van de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk. Niet iedereen is daar altijd toe in staat en de nood is soms hoog (financiële problemen, maar ook sociaal isole-ment, gebrek aan zorg of overbelasting van mantelzorgers).

Wat betekent het voor de manier waarop we invulling geven aan pastoraat en diaconaat? Als we echt willen laten zien dat we als kerk van betekenis zijn in onze stad, en uitdrukking willen geven aan het geloof waaruit we leven, dan ligt hier een grote uitdaging, of beter gezegd: roeping. Alleen, hoe doen we dat nu precies? Kerk in Actie is een project gestart dat 'Zorgzame Kerk' heet en dat gemeenten ondersteunt bij die vraag. Willen wij als Markuskerk in onze eigen buurt ook een 'Zorgzame Kerk' worden? We gaan er de komende tijd met elkaar over in gesprek, op verschillende manieren. Ik hoor heel graag jullie ideeën hierover.

 

 

Oproep zangers Markuscantorij
Op maandag 19 augustus is onze cantorij weer begonnen. Houdt u van zingen? Kom dan eens bij ons langs op een repetitie-avond. We zijn een enthousiaste groep zangers, die u graag van harte welkom heet. We repeteren elke maandag van 20:00 – 22:00 uur in de Markuskerk o.l.v. Ilse Jordan. Voor meer informatie kunt u bellen naar Loes Winsemius, tel 076-5655595.
Loes Winsemius

Rondom de Markuskerk

 

Preken van ds. Ton van Prooijen: klik op link  

https://tonvanprooijen.wordpress.com/

  

Impressie Lezing Het gebouw door Lianne van der Wel - van Reeuwijk

lezingLianne3lezingLianne1

lezingLianne2

 

Rond de Markuskerk

P1090063_800x600

 Kunst in de Voorhof

 Vanaf 8 april tot juni

Expositie in voorhof

Joke Oomen—Hendrikx

Ik schilder al wel 20 jaar. Eerst heb ik van Ad Witteveen les gehad en daarna van Frans van Veen. In 2007 ben ik naar de academie in Arendonk gegaan waar ik eerst 5 jaar de gewone lessen gevolgd en afgesloten heb met een diploma. Toen nog drie jaar de specialisatie gevolgd waarin ik het landschap centraal heb genomen.

Hierin heb ik een eigen stijl gevonden, waarvan deze schilderijen getuigen zijn.

Joke Oomen – Hendrikx

(0161-431449)

 

 

Kunst in de Markuskerk

Jarenlang heeft u mooi, heel divers werk van kunstenaars kunnen bewonderen in de Voorhof van de Markuskerk. Allen die hiervoor hun werken beschikbaar stelden: hartelijk dank.

Voor velen een aanzet om het eigen werk ook eens aan te bieden voor een

expositie van ongeveer twee maanden. Er kunnen 10 à 12 werken geplaatst worden, afhankelijk van het formaat. Voor 2013 zijn nog plaatsen beschikbaar.

En wellicht weet u in eigen kring ook wel iemand die mooi werk kan aanbieden. Neem gerust contact op met één van de leden van de interieurcommissie.

Jan Lambrechts, 5614505

Neeltje Struyk, 5711985

Regien de Ruiter, 0161432354

 

Inloggen