LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Annahuis

Annahuis

Het Annahuis is een stichting voor diaconaal werk, in 1995 opgericht door verschillende kerkgemeenschappen in Breda-West en Breda-Centrum. Tegenwoordig gedragen door velen, individueel en in georganiseerde verbanden, in en buiten Breda. Ook de Diaconie levert een nog bescheiden bijdrage.

Het Annahuis heeft grofweg twee doelgroepen. De eerste is een trouwe groep mensen met een minimuminkomen, vooral uit de directe omgeving van het Annahuis. Zij komen twee keer per week bij elkaar om samen koffie te drinken. Een keer per maand lunchen ze samen en een keer per maand eten ze 's avonds samen. Daarvoor doen ze zelf de boodschappen van een bescheiden budget en ze koken ook zelf. Er is een nauwe band ontstaan en ze steunen elkaar bij lief en leed. Voor de kinderen uit de buurt worden af en toe activiteiten georganiseerd. Staf en vrijwilligers zijn er voor een luisterend oor en soms praktische adviezen en hulp.

De tweede doelgroep zijn de mensen die tussen wal en schip zijn gevallen en die het pad in de reguliere hulpverlening wordt gewezen. Staf en vrijwilligers werken samen met instanties en de gemeenten. Belangrijk aspect daarvan is het functioneren als postadres. Mensen die op straat komen te staan (door scheiding, schulden) gaan vaak in eerste instantie logeren bij familie of vrienden. Maar als je je daar inschrijft dan kan dat betekenen dat degene bij wie je logeert zijn huursubsidie verliest of gekort wordt op een uitkering. En als je schulden hebt dan kun je dat niet compenseren. Dus schrijf je je daar niet in en als je geen adres hebt dan kun je geen baan aannemen, geen uitkering ontvangen, je niet inschrijven als woningzoekende, geen paspoort verlengen etc. Vorig jaar werden er zo'n tweehonderd mensen ingeschreven met een postadres in het Annahuis.

 

www.annahuis.nl

 

Inloggen