LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
STOB

De Stichting Ongedocumenteerden Breda (STOB) is een steunpunt voor mensen die ongedocumenteerden helpen. Zij op hun beurt worden weer ondersteund door het Landelijk Ongedocumeerden Steunpunt (LOS). In Nederland verblijven 100.000 tot 150.000 mensen voor langere tijd zonder verblijfsvergunning. Eén derde daarvan heeft ooit asiel aangevraagd. Anderen zijn bijvoorbeeld Oost- Europeanen, Zuid-Amerikanen en mensen die een relatie hebben met een Nederlander en zonder inburgering binnenkomen.

Volgens internationale verdragen hebben mensen zonder een verblijfsvergunning recht op:

- Leven

- Niet gediscrimineerd worden

- Menselijke waardigheid

- Niet gefolterd worden

- Niet onderworpen te worden aan slavernij of uitbuiting

- Privacy

- Niet uitzichtloos opgesloten worden

- Onderwijs

- Medische behandeling in noodsituaties

- Sociale bescherming

- Een minimumuitkering om een menswaardig bestaan te kunnen hebben

- Aanvaardbare werkomstandigheden (niet het recht op werk, maar als je werkt moeten de werkomstandigheden aanvaardbaar zijn).

 

Onderwijs aan kinderen is in het algemeen goed geregeld. Onderdak, ook één van de fundamentele mensenrechten, meestal niet. Velen wonen op straat of worden uitgebuit in het wooncircuit. Het is verboden mensen zonder documenten werk te geven, dus werk is moeilijk te vinden. Maar wie werk vindt wordt ook vaak met uitbuiting geconfronteerd.

STOB helpt mensen zo goed mogelijk hun mensenrechten te vinden in onze gemeente. Waar dat niet lukt verzamelt STOB de verhalen en maakt de problemen zichtbaar. En vervolgens kaart het STOB de problemen aan bij de diverse kanalen, zoals de gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen.

Meer informatie over ongedocumenteerden op http://stichtinglos.nl.

 

Inloggen