LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

60 JAAR NEUE KIRCHE WISMAR 12-15 AUGUSTUS 2011

 

Het begin

Eind april 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden in Wismar de St. Marienkirche en de St. Georgenkirche gebombardeerd. In één klap waren deze 2 wijkgemeenten hun kerk kwijt.

 

Breda-Wismar-Arad: Het uitgieten van het water

Woensdagavond 20 juli om 18.00u. troffen de deelnemers aan de Zomerontmoeting in Arad en de leden van de contactgroep elkaar bij de brug over de Mark bij de Bieberglaan. Hier samengekomen om het water, dat uit Breda meegenomen was naar Arad en daar tijdens de Doopgedachtenisdienst gemengd was met water uit Wismar en Arad en weer mee terug naar huis was genomen, uit te gieten in de Mark.

Jaarverslag  2010 Diaconale Contactgroep  Breda-Wismar-Arad. 

Om de activiteiten van de contactgroep en de grote groep supporters die ons steunen voor te bereiden en te coördineren kwamen wij 8 x voor een reguliere vergadering bijeen. De 9 leden, die de deelnemende PKN gemeenten in Breda vertegenwoordigen (Wijkgemeente Breda Midden-Zuid, Prot. Gemeente Ginneken en de Evangelisch Lutherse gemeente Breda e.o.)  bespraken  in grote lijnen de volgende onderwerpen:

REISVERSLAG ZOMERONTMOETING 2011 in ARAD

Vol spanning vanwege de grote zorgen in Arad keken wij uit naar de Zomerontmoeting. Zou het door kunnen gaan? Zouden de mensen in Arad de mogelijkheid hebben de negen gasten uit Wismar en de zes uit Breda te ontvangen? Of zou ook hier roet in het eten worden gegooid? Maar gelukkig: onze zorgen werden niet bewaarheid en we hadden een paar geweldige dagen met elkaar! Met hele mooie momenten, goede gesprekken ...

BEZOEK AAN WISMAR  5-8 NOVEMBER 2010

Begin november reisde een afvaardiging van onze Contactgroep (Renate Junker en Rob en Mieke Frankfoorder) naar Wismar om, zoals dat al vele jaren de gewoonte is, 'acte de présence' te geven tijdens de Friedensdekade. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren dat zijn aanvang reeds had in de tijd van de DDR en door de kerken in Duitsland georganiseerd wordt. Het thema van dit jaar was

Inloggen