LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer
Stichting BAJA
Voor de komende tijd gaan we in zee met de Stichting BAJA. Deze stichting heeft in West Kenia (Afrika) 10 scho-len gebouwd, onder leiding van plaatselijke professionals. De be-staande lemen scholen zijn verbouwd en om-gebouwd tot stenen scholen en voorzien van schoolbanken, een grote vooruitgang voor de plaatselijke bevolking en vooral voor de kin-deren. Vooruitgang van een land begint altijd bij de scholing van kinderen.
De bouw van de scholen heeft al succes opgele-verd, de resultaten van de examens zijn met 30% gestegen, vanuit de binnenlanden waar de scholen staan kunnen er nu ook studenten door-stromen naar hogescholen en universiteiten, een succes dus. Om de situatie voor de leerlingen nog te verbeteren zou het goed zijn dat er bij iedere school ook een keukentje werd ingericht om de leerlingen van een warme maaltijd te kunnen voorzien. Met een lege maag studeren is niet eenvoudig.
In samenwerking met de Wilde Ganzen is de Stichting BAJA nu geld aan het verzamelen voor de bouw en inrichting van die keukentjes.
De ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek wil hier graag met uw steun aan bijdragen, en op zijn minst instaan voor de bouw van één keuken voor de prijs van ca € 5.000, =
Als u meer wilt weten van de Stichting BAJA ga dan naar www.stichtingbaja.nl
 
Baja 2 
 Baja 3
 
 
 
 

Inloggen