LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Stichting Groendal

De Stichting Groendal werd vier jaar lang door de diaconie ondersteund. Vooral is ondersteuning gegeven aan de kleuterschool en het straatkinderenproject. Het straatkinderenproject vangt kinderen op en werkt aan preventie door ouders voor te lichten en workshops te geven. Daarnaast is de bouw van de kleuterschool meegefinancierd. Het hoofd daarvan, Rosie Caleni, is in juni 2009 op bezoek geweest. De vieringen in de kerken kregen dat weekend een Afrikaans tintje. Begin 2010 wordt de school feestelijk geopend. Een aantal diakenen maakt van de gelegenheid gebruik om rond die tijd in Afrika vakantie te vieren en kunnen zo bij deze opening aanwezig zijn.

www.sgn-franschhoek.nl

 

 

Inloggen