LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

Lucaskerk

Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en kindernevendienst. Maandelijks jongerennevendienst, info: Lucaskerk.nl

17 dec.: ds. R.H. Knijff, 3e adventszondag, Maaltijd van de Heer

24 dec.: ds. H.J.K. Gierkink-van Geeren (Giessen-Rijswijk). Aanvang 10:45 uur.

24 dec.: ds. R.H. Knijff,

aanvang 18:30 uur, Kinderkerstfeest.

24 dec.: ds. R.H. Knijff,

aanvang 22:00 uur, Kerstnachtdienst.

25 dec.: ds. M.J.A. Schulz, Kerstfeest

31 dec.:

Kerk gesloten, gezamenlijke viering in Markuskerk.

01 jan.: Morgengebed, voorganger T. Rozendaal.

07 jan.: ds. R.H. Knijff, Nieuwjaarsdienst

14 jan.: ds. M.A. van de Sar

21 jan.: ds. M.J.A. Schulz, Oecumenische viering

 

Markuskerk

Hooghout 98, aanvang 10:00 uur

Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en

Kindernevendienst

17 dec.: ds. M. Bondzio, 3

e adventszondag

24 dec.:

Geen kerkdienst; wel korte viering met daarna lunch, aanvang 11:00 uur

24 dec.: Kerstnachtnachtdienst in de

Grote Kerk, aanvang 21:30 uur, voorganger ds. T. van Prooijen. Deuren gaan open om 20:45 uur, vanaf 21:15 uur kerstzang.

25 dec.: ds. T. van Prooijen, Kerstviering

31 dec.: ds. T. van Prooijen, Gezamenlijke viering met Lucaskerk.

01 jan.: Morgengebed,

aanvang 11:00 uur. Voorganger: ds. T. van Prooijen.

07 jan.: drs. H. Berflo

14 jan.: ds. A. Heringa

21 jan.:

Kerk gesloten, oecumenische viering in de Michaelkerk, aanvang 11:30 uur, voorgangers pastor Richard Lobo en ds. T. van Prooijen

 

Johanneskerk

Dreef 5, aanvang 10:00 uur.

17 dec.: ds. M.G. Wagenvoorde, 3

e adventszondag, Heilig Avondmaal

24 dec.:

’s ochtends geen dienst

24 dec.: Kerstnachtdienst,

aanvang 21:30 uur, voorganger ds. S. van Meggelen

25 dec.: ds. S. van Meggelen, Kerstviering

31 dec.: ds. S. van Meggelen

01 jan.: ds. S. van Meggelen, aanvang

11:00 uur

07 jan.: ds. S. van Meggelen

14 jan.: ds. M. Padmos

21 jan.: ds. S. van Meggelen

 

Evangelisch Lutherse Kerk

Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, aanvang 10:30 uur

24 dec.: ds. M.J.A. Schulz, Mettenviering met aansluitend adventsmaaltijd

14 jan: ds. M.J.A. Schulz.

Op 1e en 3e zondag van maand in de Lutherse Kerk diensten van de Ekklesia Breda.

 

Amphia Ziekenhuis

,

locatie Molengracht, Molengracht 21,

Altijd dienst van Schrift en Tafel op zondagmorgen

aanvang 10:30 uur.

17 dec.: ds. P. Galama

24 dec.: Kerstviering om

15:30 uur, voorganger ds. K. van Huisstede

31 dec.: pastor J. Schippers

 

Verpleeghuis Aeneas

Zaart 35

Altijd dienst op zaterdagavond

aanvang 18:15 uur

16 dec.: pastor C. Sluijsmans

24 dec.: Kerstviering, aanvang 18:15 uur, voorganger pastor C. Sluijsmans

30 dec.: Viering rondom Oudjaar, aanvang 18:15 uur, voorganger pastor W. Franken.

06 jan.: pastor C. Sluijsmans.

20 jan.: pastor W. Franken

 

Woonzorgcentrum Elisabeth Centrum

Leuvenaarstraat 91

Diensten vangen aan op

vrijdagmiddag 14:30 uur

15 dec.: ds. T. van Prooijen.

05 jan.: ds. S. Nieuwenhuizen

 

Seniorenresidentie Ruitersbos

, Boeimeerweg 2

Diensten vangen aan op

vrijdagmiddag 16:00 uur

15 dec.: ds. E. Postma

19 jan.: ds. E. Postma

 

Oecumenisch Middaggebed Grote Kerk

Op dinsdagmiddag 12:30 uur luidt de angelusklok bij de viering in de Grote Kerk. U bent van harte welkom voor dit meditatieve moment, dat duurt tot 12:50 uur.

19 dec.: mevr. J. van Tongeren

02 jan.: pastor J. Hopman

09 jan.: ds. M. Schulz

16 jan.: pastor E. van Ommering

23 jan.: mw. P. Wilms

in de periode van

 

Kerstnachtdienst in de Grote Kerk

Zondag 24 december

aanvang 21:30 uur

voorganger ds. T. van Prooijen.

Deuren gaan open om 20:45 uur, vanaf 21:15 uur is er kerstzang.

Inloggen